Klacht- en retourvoorwaarden

Bij klachten verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via 03-8080831 of info@123hout.be.


ONZE RETOURVOORWAARDEN
In overleg kunnen wij de geleverde pallet retour halen. Overige goederen kunt u, voldoende gefrankeerd, retour sturen. Voeg de kopie factuur/pakbon toe. Na ontvangst van de goederen wordt uw retourzending in behandeling genomen en wordt u bericht over de verdere afhandeling. Eventuele vergoeding van het aankoopbedrag vindt binnen 30 dagen plaats.

HERROEPINGSRECHT
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

KLACHTEN
Vervelend als u niet tevreden bent over onze producten en/of dienstverlening. In dit geval wil ik u vragen uw klacht via e-mail of telefonisch aan onze klantenservice door te geven. Vervolgens zullen wij (in overeenstemming) tot een passende oplossing proberen te komen. Indien u na levering constateert dat de bestelling of de blokken niet in orde zijn, stapel de pallet dan niet af tot nadere instructies van één van onze collega's. De pallet kan dan eventueel nog omgeruild worden.

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

Artikel 6. Klachten/retourzendingen
6.1 Klachten dienen schriftelijk dan wel telefonisch gemeld te worden aan 123hout binnen 30 dagen na levering.

6.2 Zonder voorafgaande toestemming van Wood Trade B.V. mogen de goederen niet teruggestuurd worden.

6.3 Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.

6.4 Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg- en retourkosten voor rekening van Wood Trade B.V. komen.

6.5. Een vergoedingzal enkel door middel van een kortingscode worden uitgekeerd.

6.6 Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het mer tijd hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

6.7 Mocht u het niet eens zijn met onze beslissing, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keumerk waar 123hout.be bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Meer over onze leveringsvoorwaarden vindt u hier.